Labels for food industry "Yuhor"

Prehrambenoj industriji „Yuhor“ bio je potreban set etiketa za njihovu novu liniju gotovih jela, kao deo pripreme za ulaz na tržište Rusije. Poručene su etikete za konzerve.

Najveći izazov je bio organizovati fotografisanje preko 20 proizvoda, od kojih je svaki bio drugačije, profesionalno serviran na tanjir. A zatim pripremiti etikete u vrlo kratkom vremenskom roku.

Klijent: „Yuhor“ d.o.o.
Lokacija: Srbija